Rok otplate od 15 do 180 dana!

Naplata potraživanja


Poslovni partner za naplatu potraživanja u RH
 

Creditaria d.o.o.
Savska cesta 32
10000 Zagreb

Kontakt centar:
ponedjeljak-petak: 8:00-19:00

INFO TELEFON:
01/647-0800

E-MAIL KONTAKT: 
naplata@creditaria.hr