Rok otplate od 15 do 180 dana!

Što je odgoda roka otplate pozajmice?


Odgoda roka otplate pozajmice je opcija koju Vam nudi Credit Point One ukoliko niste u mogućnosti na vrijeme i u cijelosti otplatiti svoju ratu/pozajmicu do ugovorenog datuma dospijeća.

Od iznimne je važnosti napomenuti sljedeće, korisniku usluga Credit Point One nije u interesu ugovaranje odgode roka otplate zajma ili rate, te je to ponuđeno isključivo kao krajnja opcija koju je potrebno koristiti vrlo promišljeno, jer ista stvara dodatne troškove po ugovorenom zajmu. 

Kratkoročne pozajmice Credit Point One-a imaju svrhu premošćivanja razdoblja između očekivanih redovnih priljeva sredstava, te je u skladu s time potrebno uložiti sve napore kako biste na vrijeme i u cijelosti otplatili svoju ratu/pozajmicu.