Rok otplate od 15 do 180 dana!

Pozajmice


Do novca već danas! Zahtjev za pozajmicu možete predati svaki dan 0-24h.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
50.00 EUR (376.73 HRK) 15 dana 10.00 EUR (75.35 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 45.00 EUR (339.05 HRK) 1 60,00 EUR(452,07 HRK)----- 60.00 EUR (452.07 HRK) 109592.22 %
50.00 EUR (376.73 HRK) 30 dana 12.50 EUR (94.18 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 45.00 EUR (339.05 HRK) 1 62,50 EUR(470,91 HRK)----- 62.50 EUR (470.91 HRK) 5342.37 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
100.00 EUR (753.45 HRK) 15 dana 20.00 EUR (150.69 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 95.00 EUR (715.78 HRK) 1 120,00 EUR(904,14 HRK)----- 120.00 EUR (904.14 HRK) 29330.84 %
100.00 EUR (753.45 HRK) 30 dana 25.00 EUR (188.36 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 95.00 EUR (715.78 HRK) 1 125,00 EUR(941,81 HRK)----- 125.00 EUR (941.81 HRK) 2719.05 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
150.00 EUR (1,130.18 HRK) 15 dana 30.00 EUR (226.04 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 145.00 EUR (1,092.50 HRK) 1 180,00 EUR(1.356,21 HRK)----- 180.00 EUR (1,356.21 HRK) 19175.67 %
150.00 EUR (1,130.18 HRK) 30 dana 37.50 EUR (282.54 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 145.00 EUR (1,092.50 HRK) 1 187,50 EUR(1.412,72 HRK)----- 187.50 EUR (1,412.72 HRK) 2181.42 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
200.00 EUR (1,506.90 HRK) 15 dana 40.00 EUR (301.38 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 195.00 EUR (1,469.23 HRK) 1 240,00 EUR(1.808,28 HRK)----- 240.00 EUR (1,808.28 HRK) 15542.21 %
200.00 EUR (1,506.90 HRK) 30 dana 50.00 EUR (376.73 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 195.00 EUR (1,469.23 HRK) 1 250,00 EUR(1.883,63 HRK)----- 250.00 EUR (1,883.63 HRK) 1955.18 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
250.00 EUR (1,883.63 HRK) 15 dana 50.00 EUR (376.73 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 245.00 EUR (1,845.95 HRK) 1 300,00 EUR(2.260,35 HRK)----- 300.00 EUR (2,260.35 HRK) 13711.55 %
250.00 EUR (1,883.63 HRK) 30 dana 62.50 EUR (470.91 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 245.00 EUR (1,845.95 HRK) 1 312,50 EUR(2.354,53 HRK)----- 312.50 EUR (2,354.53 HRK) 1831.17 %
250.00 EUR (1,883.63 HRK) 60 dana 75.00 EUR (565.09 HRK) 5.00 EUR (37.67 HRK) 245.00 EUR (1,845.95 HRK) 2 175,00 EUR(1.318,54 HRK)150,00 EUR(1.130,18 HRK)---- 325.00 EUR (2,448.71 HRK) 993.49 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
300.00 EUR (2,260.35 HRK) 15 dana 60.00 EUR (452.07 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 293.00 EUR (2,207.61 HRK) 1 360,00 EUR(2.712,42 HRK)----- 360.00 EUR (2,712.42 HRK) 14905.45 %
300.00 EUR (2,260.35 HRK) 30 dana 75.00 EUR (565.09 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 293.00 EUR (2,207.61 HRK) 1 375,00 EUR(2.825,44 HRK)----- 375.00 EUR (2,825.44 HRK) 1912.92 %
300.00 EUR (2,260.35 HRK) 60 dana 90.00 EUR (678.11 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 293.00 EUR (2,207.61 HRK) 2 210,00 EUR(1.582,25 HRK)180,00 EUR(1.356,21 HRK)---- 390.00 EUR (2,938.46 HRK) 1026.06 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
400.00 EUR (3,013.80 HRK) 15 dana 80.00 EUR (602.76 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 393.00 EUR (2,961.06 HRK) 1 480,00 EUR(3.616,56 HRK)----- 480.00 EUR (3,616.56 HRK) 12881.30 %
400.00 EUR (3,013.80 HRK) 30 dana 100.00 EUR (753.45 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 393.00 EUR (2,961.06 HRK) 1 500,00 EUR(3.767,25 HRK)----- 500.00 EUR (3,767.25 HRK) 1772.23 %
400.00 EUR (3,013.80 HRK) 60 dana 120.00 EUR (904.14 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 393.00 EUR (2,961.06 HRK) 2 280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)---- 520.00 EUR (3,917.94 HRK) 969.78 %
400.00 EUR (3,013.80 HRK) 90 dana 160.00 EUR (1,205.52 HRK) 7.00 EUR (52.74 HRK) 393.00 EUR (2,961.06 HRK) 3 215,00 EUR(1.619,92 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)155,00 EUR(1.167,85 HRK)--- 560.00 EUR (4,219.32 HRK) 951.98 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
500.00 EUR (3,767.25 HRK) 15 dana 100.00 EUR (753.45 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 490.00 EUR (3,691.91 HRK) 1 600,00 EUR(4.520,70 HRK)----- 600.00 EUR (4,520.70 HRK) 13711.56 %
500.00 EUR (3,767.25 HRK) 30 dana 125.00 EUR (941.81 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 490.00 EUR (3,691.91 HRK) 1 625,00 EUR(4.709,06 HRK)----- 625.00 EUR (4,709.06 HRK) 1831.18 %
500.00 EUR (3,767.25 HRK) 60 dana 150.00 EUR (1,130.18 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 490.00 EUR (3,691.91 HRK) 2 350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)---- 650.00 EUR (4,897.43 HRK) 993.50 %
500.00 EUR (3,767.25 HRK) 90 dana 200.00 EUR (1,506.90 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 490.00 EUR (3,691.91 HRK) 3 270,00 EUR(2.034,32 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)200,00 EUR(1.506,90 HRK)--- 700.00 EUR (5,274.15 HRK) 962.10 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
600.00 EUR (4,520.70 HRK) 30 dana 150.00 EUR (1,130.18 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 590.00 EUR (4,445.36 HRK) 1 750,00 EUR(5.650,88 HRK)----- 750.00 EUR (5,650.88 HRK) 1753.02 %
600.00 EUR (4,520.70 HRK) 60 dana 180.00 EUR (1,356.21 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 590.00 EUR (4,445.36 HRK) 2 420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)---- 780.00 EUR (5,876.91 HRK) 962.00 %
600.00 EUR (4,520.70 HRK) 90 dana 240.00 EUR (1,808.28 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 590.00 EUR (4,445.36 HRK) 3 320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)--- 840.00 EUR (6,328.98 HRK) 930.75 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 30 dana 175.00 EUR (1,318.54 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 1 875,00 EUR(6.592,69 HRK)----- 875.00 EUR (6,592.69 HRK) 1699.29 %
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 60 dana 210.00 EUR (1,582.25 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 2 490,00 EUR(3.691,91 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)---- 910.00 EUR (6,856.40 HRK) 940.13 %
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 90 dana 280.00 EUR (2,109.66 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 3 375,00 EUR(2.825,44 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)275,00 EUR(2.071,99 HRK)--- 980.00 EUR (7,383.81 HRK) 922.26 %
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 120 dana 350.00 EUR (2,637.08 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 4 315,00 EUR(2.373,37 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)245,00 EUR(1.845,95 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)-- 1050.00 EUR (7,911.23 HRK) 898.52 %
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 150 dana 420.00 EUR (3,164.49 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 5 280,00 EUR(2.109,66 HRK)250,00 EUR(1.883,63 HRK)225,00 EUR(1.695,26 HRK)195,00 EUR(1.469,23 HRK)170,00 EUR(1.280,87 HRK)- 1120.00 EUR (8,438.64 HRK) 884.91 %
700.00 EUR (5,274.15 HRK) 180 dana 490.00 EUR (3,691.91 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 690.00 EUR (5,198.81 HRK) 6 260,00 EUR(1.958,97 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)160,00 EUR(1.205,52 HRK)140,00 EUR(1.054,83 HRK) 1190.00 EUR (8,966.06 HRK) 886.30 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 30 dana 200.00 EUR (1,506.90 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 1 1.000,00 EUR(7.534,50 HRK)----- 1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 1660.10 %
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 60 dana 240.00 EUR (1,808.28 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 2 560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)---- 1040.00 EUR (7,835.88 HRK) 924.06 %
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 90 dana 320.00 EUR (2,411.04 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 3 430,00 EUR(3.239,84 HRK)370,00 EUR(2.787,77 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)--- 1120.00 EUR (8,438.64 HRK) 905.55 %
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 120 dana 400.00 EUR (3,013.80 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 4 360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)-- 1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 888.15 %
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 150 dana 480.00 EUR (3,616.56 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 5 320,00 EUR(2.411,04 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)255,00 EUR(1.921,30 HRK)225,00 EUR(1.695,26 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)- 1280.00 EUR (9,644.16 HRK) 882.58 %
800.00 EUR (6,027.60 HRK) 180 dana 560.00 EUR (4,219.32 HRK) 10.00 EUR (75.35 HRK) 790.00 EUR (5,952.26 HRK) 6 295,00 EUR(2.222,68 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)215,00 EUR(1.619,92 HRK)185,00 EUR(1.393,88 HRK)160,00 EUR(1.205,52 HRK) 1360.00 EUR (10,246.92 HRK) 875.46 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 30 dana 225.00 EUR (1,695.26 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 1 1.125,00 EUR(8.476,31 HRK)----- 1125.00 EUR (8,476.31 HRK) 1753.02 %
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 60 dana 270.00 EUR (2,034.32 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 2 630,00 EUR(4.746,74 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)---- 1170.00 EUR (8,815.37 HRK) 962.00 %
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 90 dana 360.00 EUR (2,712.42 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 3 480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)--- 1260.00 EUR (9,493.47 HRK) 930.75 %
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 120 dana 450.00 EUR (3,390.53 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 4 405,00 EUR(3.051,47 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)315,00 EUR(2.373,37 HRK)270,00 EUR(2.034,32 HRK)-- 1350.00 EUR (10,171.58 HRK) 912.55 %
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 150 dana 540.00 EUR (4,068.63 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 5 360,00 EUR(2.712,42 HRK)325,00 EUR(2.448,71 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)250,00 EUR(1.883,63 HRK)215,00 EUR(1.619,92 HRK)- 1440.00 EUR (10,849.68 HRK) 903.52 %
900.00 EUR (6,781.05 HRK) 180 dana 630.00 EUR (4,746.74 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 885.00 EUR (6,668.03 HRK) 6 330,00 EUR(2.486,39 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)270,00 EUR(2.034,32 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)180,00 EUR(1.356,21 HRK) 1530.00 EUR (11,527.79 HRK) 892.37 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 30 dana 250.00 EUR (1,883.63 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 1 1.250,00 EUR(9.418,13 HRK)----- 1250.00 EUR (9,418.13 HRK) 1715.23 %
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 60 dana 300.00 EUR (2,260.35 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 2 700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)---- 1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 946.64 %
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 90 dana 400.00 EUR (3,013.80 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 3 535,00 EUR(4.030,96 HRK)470,00 EUR(3.541,22 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)--- 1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 924.80 %
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 120 dana 500.00 EUR (3,767.25 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 4 450,00 EUR(3.390,53 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)-- 1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 902.70 %
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 150 dana 600.00 EUR (4,520.70 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 5 400,00 EUR(3.013,80 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)- 1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 892.13 %
1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 180 dana 700.00 EUR (5,274.15 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 985.00 EUR (7,421.48 HRK) 6 370,00 EUR(2.787,77 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)200,00 EUR(1.506,90 HRK) 1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 893.09 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 30 dana 275.00 EUR (2,071.99 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 1 1.375,00 EUR(10.359,94 HRK)----- 1375.00 EUR (10,359.94 HRK) 1684.93 %
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 60 dana 330.00 EUR (2,486.39 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 2 770,00 EUR(5.801,57 HRK)660,00 EUR(4.972,77 HRK)---- 1430.00 EUR (10,774.34 HRK) 934.26 %
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 90 dana 440.00 EUR (3,315.18 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 3 590,00 EUR(4.445,36 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)--- 1540.00 EUR (11,603.13 HRK) 912.35 %
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 120 dana 550.00 EUR (4,143.98 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 4 495,00 EUR(3.729,58 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)-- 1650.00 EUR (12,431.93 HRK) 894.73 %
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 150 dana 660.00 EUR (4,972.77 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 5 440,00 EUR(3.315,18 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)310,00 EUR(2.335,70 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)- 1760.00 EUR (13,260.72 HRK) 882.94 %
1100.00 EUR (8,287.95 HRK) 180 dana 770.00 EUR (5,801.57 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1085.00 EUR (8,174.93 HRK) 6 405,00 EUR(3.051,47 HRK)365,00 EUR(2.750,09 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)260,00 EUR(1.958,97 HRK)220,00 EUR(1.657,59 HRK) 1870.00 EUR (14,089.52 HRK) 878.37 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 30 dana 300.00 EUR (2,260.35 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 1 1.500,00 EUR(11.301,75 HRK)----- 1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 1660.10 %
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 60 dana 360.00 EUR (2,712.42 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 2 840,00 EUR(6.328,98 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)---- 1560.00 EUR (11,753.82 HRK) 924.06 %
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 90 dana 480.00 EUR (3,616.56 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 3 640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)--- 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 901.41 %
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 120 dana 600.00 EUR (4,520.70 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 4 540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)-- 1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 888.15 %
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 150 dana 720.00 EUR (5,424.84 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 5 480,00 EUR(3.616,56 HRK)430,00 EUR(3.239,84 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)- 1920.00 EUR (14,466.24 HRK) 877.41 %
1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 180 dana 840.00 EUR (6,328.98 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1185.00 EUR (8,928.38 HRK) 6 440,00 EUR(3.315,18 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK) 2040.00 EUR (15,370.38 HRK) 873.37 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 30 dana 325.00 EUR (2,448.71 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 1 1.625,00 EUR(12.243,56 HRK)----- 1625.00 EUR (12,243.56 HRK) 1639.39 %
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 60 dana 390.00 EUR (2,938.46 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 2 910,00 EUR(6.856,40 HRK)780,00 EUR(5.876,91 HRK)---- 1690.00 EUR (12,733.31 HRK) 915.53 %
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 90 dana 520.00 EUR (3,917.94 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 3 695,00 EUR(5.236,48 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)515,00 EUR(3.880,27 HRK)--- 1820.00 EUR (13,712.79 HRK) 899.17 %
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 120 dana 650.00 EUR (4,897.43 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 4 585,00 EUR(4.407,68 HRK)520,00 EUR(3.917,94 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)-- 1950.00 EUR (14,692.28 HRK) 882.61 %
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 150 dana 780.00 EUR (5,876.91 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 5 520,00 EUR(3.917,94 HRK)470,00 EUR(3.541,22 HRK)415,00 EUR(3.126,82 HRK)365,00 EUR(2.750,09 HRK)310,00 EUR(2.335,70 HRK)- 2080.00 EUR (15,671.76 HRK) 876.55 %
1300.00 EUR (9,794.85 HRK) 180 dana 910.00 EUR (6,856.40 HRK) 15.00 EUR (113.02 HRK) 1285.00 EUR (9,681.83 HRK) 6 480,00 EUR(3.616,56 HRK)435,00 EUR(3.277,51 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)345,00 EUR(2.599,40 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)260,00 EUR(1.958,97 HRK) 2210.00 EUR (16,651.25 HRK) 875.33 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 30 dana 350.00 EUR (2,637.08 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 1 1.750,00 EUR(13.185,38 HRK)----- 1750.00 EUR (13,185.38 HRK) 1699.29 %
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 60 dana 420.00 EUR (3,164.49 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 2 980,00 EUR(7.383,81 HRK)840,00 EUR(6.328,98 HRK)---- 1820.00 EUR (13,712.79 HRK) 940.13 %
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 90 dana 560.00 EUR (4,219.32 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 3 750,00 EUR(5.650,88 HRK)650,00 EUR(4.897,43 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)--- 1960.00 EUR (14,767.62 HRK) 916.26 %
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 120 dana 700.00 EUR (5,274.15 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 4 630,00 EUR(4.746,74 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)490,00 EUR(3.691,91 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)-- 2100.00 EUR (15,822.45 HRK) 898.52 %
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 150 dana 840.00 EUR (6,328.98 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 5 560,00 EUR(4.219,32 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)- 2240.00 EUR (16,877.28 HRK) 890.28 %
1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 180 dana 980.00 EUR (7,383.81 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1380.00 EUR (10,397.61 HRK) 6 515,00 EUR(3.880,27 HRK)465,00 EUR(3.503,54 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)375,00 EUR(2.825,44 HRK)325,00 EUR(2.448,71 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK) 2380.00 EUR (17,932.11 HRK) 882.67 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 30 dana 375.00 EUR (2,825.44 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 1 1.875,00 EUR(14.127,19 HRK)----- 1875.00 EUR (14,127.19 HRK) 1678.28 %
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 60 dana 450.00 EUR (3,390.53 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 2 1.050,00 EUR(7.911,23 HRK)900,00 EUR(6.781,05 HRK)---- 1950.00 EUR (14,692.28 HRK) 931.53 %
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 90 dana 600.00 EUR (4,520.70 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 3 800,00 EUR(6.027,60 HRK)700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)--- 2100.00 EUR (15,822.45 HRK) 907.20 %
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 120 dana 750.00 EUR (5,650.88 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 4 675,00 EUR(5.085,79 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)525,00 EUR(3.955,61 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)-- 2250.00 EUR (16,952.63 HRK) 892.97 %
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 150 dana 900.00 EUR (6,781.05 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 5 600,00 EUR(4.520,70 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)- 2400.00 EUR (18,082.80 HRK) 883.67 %
1500.00 EUR (11,301.75 HRK) 180 dana 1050.00 EUR (7,911.23 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1480.00 EUR (11,151.06 HRK) 6 550,00 EUR(4.143,98 HRK)500,00 EUR(3.767,25 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK) 2550.00 EUR (19,212.98 HRK) 877.14 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 30 dana 400.00 EUR (3,013.80 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 1 2.000,00 EUR(15.069,00 HRK)----- 2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 1660.10 %
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 60 dana 480.00 EUR (3,616.56 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 2 1.120,00 EUR(8.438,64 HRK)960,00 EUR(7.233,12 HRK)---- 2080.00 EUR (15,671.76 HRK) 924.06 %
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 90 dana 640.00 EUR (4,822.08 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 3 855,00 EUR(6.442,00 HRK)745,00 EUR(5.613,20 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)--- 2240.00 EUR (16,877.28 HRK) 902.44 %
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 120 dana 800.00 EUR (6,027.60 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 4 720,00 EUR(5.424,84 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)-- 2400.00 EUR (18,082.80 HRK) 888.15 %
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 150 dana 960.00 EUR (7,233.12 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 5 640,00 EUR(4.822,08 HRK)575,00 EUR(4.332,34 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)- 2560.00 EUR (19,288.32 HRK) 877.93 %
1600.00 EUR (12,055.20 HRK) 180 dana 1120.00 EUR (8,438.64 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1580.00 EUR (11,904.51 HRK) 6 590,00 EUR(4.445,36 HRK)535,00 EUR(4.030,96 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)425,00 EUR(3.202,16 HRK)370,00 EUR(2.787,77 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK) 2720.00 EUR (20,493.84 HRK) 878.50 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 30 dana 425.00 EUR (3,202.16 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 1 2.125,00 EUR(16.010,81 HRK)----- 2125.00 EUR (16,010.81 HRK) 1644.24 %
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 60 dana 510.00 EUR (3,842.60 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 2 1.190,00 EUR(8.966,06 HRK)1.020,00 EUR(7.685,19 HRK)---- 2210.00 EUR (16,651.25 HRK) 917.53 %
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 90 dana 680.00 EUR (5,123.46 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 3 910,00 EUR(6.856,40 HRK)790,00 EUR(5.952,26 HRK)680,00 EUR(5.123,46 HRK)--- 2380.00 EUR (17,932.11 HRK) 898.27 %
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 120 dana 850.00 EUR (6,404.33 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 4 765,00 EUR(5.763,89 HRK)680,00 EUR(5.123,46 HRK)595,00 EUR(4.483,03 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)-- 2550.00 EUR (19,212.98 HRK) 883.92 %
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 150 dana 1020.00 EUR (7,685.19 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 5 680,00 EUR(5.123,46 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)545,00 EUR(4.106,30 HRK)475,00 EUR(3.578,89 HRK)410,00 EUR(3.089,15 HRK)- 2720.00 EUR (20,493.84 HRK) 874.33 %
1700.00 EUR (12,808.65 HRK) 180 dana 1190.00 EUR (8,966.06 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1680.00 EUR (12,657.96 HRK) 6 625,00 EUR(4.709,06 HRK)565,00 EUR(4.256,99 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)340,00 EUR(2.561,73 HRK) 2890.00 EUR (21,774.71 HRK) 871.05 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 30 dana 450.00 EUR (3,390.53 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 1 2.250,00 EUR(16.952,63 HRK)----- 2250.00 EUR (16,952.63 HRK) 1630.26 %
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 60 dana 540.00 EUR (4,068.63 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 2 1.260,00 EUR(9.493,47 HRK)1.080,00 EUR(8.137,26 HRK)---- 2340.00 EUR (17,630.73 HRK) 911.76 %
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 90 dana 720.00 EUR (5,424.84 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 3 960,00 EUR(7.233,12 HRK)840,00 EUR(6.328,98 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)--- 2520.00 EUR (18,986.94 HRK) 891.85 %
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 120 dana 900.00 EUR (6,781.05 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 4 810,00 EUR(6.102,95 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)630,00 EUR(4.746,74 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)-- 2700.00 EUR (20,343.15 HRK) 880.17 %
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 150 dana 1080.00 EUR (8,137.26 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 5 720,00 EUR(5.424,84 HRK)650,00 EUR(4.897,43 HRK)575,00 EUR(4.332,34 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)430,00 EUR(3.239,84 HRK)- 2880.00 EUR (21,699.36 HRK) 873.89 %
1800.00 EUR (13,562.10 HRK) 180 dana 1260.00 EUR (9,493.47 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1780.00 EUR (13,411.41 HRK) 6 660,00 EUR(4.972,77 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK) 3060.00 EUR (23,055.57 HRK) 867.14 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 30 dana 475.00 EUR (3,578.89 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 1 2.375,00 EUR(17.894,44 HRK)----- 2375.00 EUR (17,894.44 HRK) 1617.86 %
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 60 dana 570.00 EUR (4,294.67 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 2 1.330,00 EUR(10.020,89 HRK)1.140,00 EUR(8.589,33 HRK)---- 2470.00 EUR (18,610.22 HRK) 906.63 %
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 90 dana 760.00 EUR (5,726.22 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 3 1.015,00 EUR(7.647,52 HRK)885,00 EUR(6.668,03 HRK)760,00 EUR(5.726,22 HRK)--- 2660.00 EUR (20,041.77 HRK) 888.71 %
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 120 dana 950.00 EUR (7,157.78 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 4 855,00 EUR(6.442,00 HRK)760,00 EUR(5.726,22 HRK)665,00 EUR(5.010,44 HRK)570,00 EUR(4.294,67 HRK)-- 2850.00 EUR (21,473.33 HRK) 876.84 %
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 150 dana 1140.00 EUR (8,589.33 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 5 760,00 EUR(5.726,22 HRK)685,00 EUR(5.161,13 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)530,00 EUR(3.993,29 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)- 3040.00 EUR (22,904.88 HRK) 870.90 %
1900.00 EUR (14,315.55 HRK) 180 dana 1330.00 EUR (10,020.89 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1880.00 EUR (14,164.86 HRK) 6 700,00 EUR(5.274,15 HRK)635,00 EUR(4.784,41 HRK)570,00 EUR(4.294,67 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)380,00 EUR(2.863,11 HRK) 3230.00 EUR (24,336.44 HRK) 868.79 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 30 dana 500.00 EUR (3,767.25 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 1 2.500,00 EUR(18.836,25 HRK)----- 2500.00 EUR (18,836.25 HRK) 1606.78 %
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 60 dana 600.00 EUR (4,520.70 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 2 1.400,00 EUR(10.548,30 HRK)1.200,00 EUR(9.041,40 HRK)---- 2600.00 EUR (19,589.70 HRK) 902.03 %
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 90 dana 800.00 EUR (6,027.60 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 3 1.070,00 EUR(8.061,92 HRK)930,00 EUR(7.007,09 HRK)800,00 EUR(6.027,60 HRK)--- 2800.00 EUR (21,096.60 HRK) 885.89 %
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 120 dana 1000.00 EUR (7,534.50 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 4 900,00 EUR(6.781,05 HRK)800,00 EUR(6.027,60 HRK)700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)-- 3000.00 EUR (22,603.50 HRK) 873.85 %
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 150 dana 1200.00 EUR (9,041.40 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 5 800,00 EUR(6.027,60 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)- 3200.00 EUR (24,110.40 HRK) 867.01 %
2000.00 EUR (15,069.00 HRK) 180 dana 1400.00 EUR (10,548.30 HRK) 20.00 EUR (150.69 HRK) 1980.00 EUR (14,918.31 HRK) 6 735,00 EUR(5.537,86 HRK)665,00 EUR(5.010,44 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)535,00 EUR(4.030,96 HRK)465,00 EUR(3.503,54 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK) 3400.00 EUR (25,617.30 HRK) 863.02 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2500.00 EUR (18,836.25 HRK) 30 dana 625.00 EUR (4,709.06 HRK) 25.00 EUR (188.36 HRK) 2475.00 EUR (18,647.89 HRK) 1 3.125,00 EUR(23.545,31 HRK)----- 3125.00 EUR (23,545.31 HRK) 1606.78 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2600.00 EUR (19,589.70 HRK) 30 dana 650.00 EUR (4,897.43 HRK) 26.00 EUR (195.90 HRK) 2574.00 EUR (19,393.80 HRK) 1 3.250,00 EUR(24.487,13 HRK)----- 3250.00 EUR (24,487.13 HRK) 1606.78 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2700.00 EUR (20,343.15 HRK) 30 dana 675.00 EUR (5,085.79 HRK) 27.00 EUR (203.43 HRK) 2673.00 EUR (20,139.72 HRK) 1 3.375,00 EUR(25.428,94 HRK)----- 3375.00 EUR (25,428.94 HRK) 1606.78 %

NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.